Priser

Prislista
Det kan vara svårt ibland att ge prisuppgift per telefon om vi inte har sett vad som behöver göras. Därför är det bäst om du bokar en tid så får du ett kostnadsförlsag på behandlingen som behöver göras.
Här finner du vår prislista.
 
 
Tandvårdsbidrag
Försäkringskassans tandvårdsbidrag består av två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag, 150 eller 300 kr beroende på ålder. Det finns som ett tillgodohavande hos försäkringskassan. Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala  en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Från och med 1/1 2013 kan personer med speciella tillstånd eller sjukdommar får ett Särskilt Tandvårdsbidrag på 600 kr per halvår under förutsättning att vissa kriterier uppfylls. Läs mer om tandvårdstödet på www.forsakringskassan.se
 
Betalning
Betalning gör du helst med kort. Vi ser gärna att du betalar efter varje besök.
 
Fakturering: 
* Fakturatjänst sköts genom Lindorff
* Kreditupplysning utförs alltid vid fakturering
* Fakturakostnad 45 kr tillkommer
* 14 dagars betalvillkor
* Faktura skickas hem
* Delbetalning kan väljas när fakturan har mottagits